Hvem skal betale vedligeholdelse af altaner?

Vi bor i en ejendom med 10 ejerlejligheder, hvoraf 2 er udlejet. Der er oprettet en ejerforening, hvor standardvedtægterne er gældende.

I 3 af lejlighederne er der en lille altan. Skal vedligeholdelse af disse dækkes af fællesudgifterne, når altanerne kun kan benyttes af beboerne, og altså ikke er brugbart fællesareal?

Svar:

Det antages af højesteretsdommer Peter Blok i bogen Ejerlejligheder, 3 udg. 1995 side 120 og side 213-214, at den enkelte ejerlejlighedsejere har den "indvendige vedligeholdelse" af deres altan, f. eks. indvendig maling af altanen, og at disse selv skal bekoste reparationer, som ikke foratages af sikkerhedsmæssige grunde - ikke vedrører de bærende konstruktioner.

Ejerforeningen, dvs. samlige ejere, skal omvendt sørge for maling af altanens ydersider samt for reparationer, der er nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde. Dette er bl. a. fastslået af Vestre Landsret i U 1994.486 V og U 1992.284 V.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg