Må jeg fremleje et værelse via Airbnb?

 

Vores udlejer har i de senest indgåede lejekontrakter indføjet følgende passus: "Det skal understreges, at lejer ikke må foretage udlejning af lejemålet, hverken helt eller delvist, via tjenester såsom Airbnb eller lignende, hvilket vil være at betragte som misligholdelse af lejeaftalen fra lejers side."

Nu er jeg kommet til at spekulere på hvordan dette stemmer overens med lejelovens regler om fremleje, der jo giver lejer en ret til at fremleje f.eks. et værelse i lejligheden. Hvis ellers formalia overholdes, herunder at udlejer skriftligt får en kopi af lejeaftalen, vil et sådant fremleje så ikke være lovligt, selv om udlejningen er sket via f.eks. Airbnb?

Jeg synes det giver god mening at forhindre at lejeboliger gøres til spekulationsobjekter for griske bagmænd, men at f.eks. to studerende, der deler en lejlighed, udlejer den enes værelse via Airbnb i den periode, hvor vedkommende er på et studieophold i udlandet, kan jeg egentlig ikke se noget forkert i.
 

Svar:

 

Hvis der er tale om udlejning via Airbnb eller en lignende virksomhed, fx hotels.com, vil det være i strid med lejelovens regler om fremleje, selv om udlejer får  kopi af lejeaftalerne, før lejeren flytter ind, se blandt andet denne dom fra Østre Landsret.:

U.2004.2583 ØLD: Fremleje af værelser i beboelseslejemål på »dag til dag«-basis i strid med lejelovens § 26 og § 69.

L, der var lejer af en beboelseslejlighed, havde gennem kommunen, K, tilmeldt sig en ordning, hvorefter personer anvist af K på »dag til dag«-basis eller for en længere periode kunne leje et værelse i L's lejlighed. L havde årligt tjent ca. 18.000 kr. på ordningen. Fremlejevirksomheden måtte anses for en erhvervsvirksomhed, der faldt uden for, hvad lejligheden måtte benyttes til efter lejekontrakten og lejelovens § 26, og den var ikke omfattet af L's ret til fremleje efter lejelovens § 69, uanset om udlejer modtog oplysning om fremlejetagers navn.

 

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk