Hvordan kommer jeg alene ud af et lejemål sammen med to andre?

Vi er 3 der har underskrevet en lejekontrakt. Nu ønsker jeg at flytte, da jeg er blevet uvenner med de øvrige lejere.

Hvordan kommer jeg ud af dette lejemål?

SVAR
 

Du kan opsige din del af lejeaftalen med det varsel, der gælder i lejeforholdet.

Hvis de to øvrige ønsker at forblive boende, skal der laves et fiktivt flytteopgør, dvs. det skal udregnes, hvad det ville koste at sætte lejemålet i stand, såfremt alle flyttede, dvs. i forhold til jeres lejekontrakt med udlejeren. Herefter skal du til de to andre betale din andel af den fiktive istandsættelse ved fraflytning.

Du kan ikke forlange, at jeres udlejer skal tilbagebetale din andel af et eventuelt depositum. Det bliver op til de to andre – og eventuelt en ny lejer – at gøre det, og her fratrækkes din andel af den fiktivt opgjorte flytteudgift.

Du skal sørge for at meddele jeres udlejer, at du er flyttet, så du ikke længere hæfter solidarisk for husleje m.v.

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk