Kan udlejer opsige lejemål med 6 måneders varsel, hvis rækkehuset sælges?

Et aktieselskab, der udlejer rækkehuse, har i lejekontrakterne indføjet, at lejer kan opsiges med 6 måneders varsel, såfremt selskabet kan sælge huset?

Accepterer og lovliggør lejeren med sin underskrift på lejekontrakten forholdet ?

Svar:

Der findes ikke en sådan opsigelsesmulighed  i lejeloven, så det omtalte vilkår er ugyldigt, dvs. uden retsvirkning af nogen art.
 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk