Kan ejerforening forbyde skiltning?

I en opgang i en ejendom er der en lægeklinik.

Det er normalt for lægeklinikker at have at messingskilt paa ca. 15 cm x 30 cm monteret paa ejendommen ved indgangen med lægens navn og hvilken sal lægeklinikken er.

Ejerforeningens bestyrelse er ikke glad for lægeklinikken, idet der kommer mange patienter i opgangen.

Lægeklinikken har bedt ejerforeningens bestyrelse om tilladelse til at opsætte et diskret messingskilt paa ejendommen, så patienterne kan finde klinikken. Denne tilladelse vil ejerforeningens bestyrelse ikke give. Der er ikke nogle skrevne regler eller vedtægter, der forbyder skiltet. Der har været monteret skilte paa ejendommen for andre lejemål tidligere.

Kan en ejerforenings bestyrelse forbyde at lægeklinikken kan sætte et skilt paa ejendommen?

SVAR:

 

Der er ingen regler om sådanne skilte i lov om ejerlejligheder, men det antages, at her gælder en analogi af lejelovens § 30 stk. 1, som lyder således:
”Lejeren har ret til at foretage skiltning på mure, døre og vinduer, der hører til det lejede, i det omfang det er sædvanligt efter hans forretnings og ejendommens art”.

Landets førende specialist hvad angår ejerlejligheder, Peter Blok, uddyber synspunktet med, at ejerforeningen træder i udlejerens sted, og derfor kan ejerforeningen ikke forhindre en sådan skiltning.
 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten