Hvad sker der, hvis jeg fremlejer min andelsbolig uden bestyrelsens tilladelse?

Jeg er ejer af en andelslejlighed og har læst i vedtægterne, at man har bestemt, at man ikke må fremleje.

Mit spørgsmål går på, om hvilke konsekvenser det kan have, hvis jeg fremlejer alligevel. Jeg mener man kan vel ikke smide mig ud, eller hvad?

Svar:

Der vil sædvanligvis også være regler om eksklusion, hvis en andelshaver overtræder vedtægtens regler, fx videreudlejer.
 

I så fald kan du ekskluderes og din brugsret til boligen kan bringes til ophør med det resultat, at din lejer tvinges til at fraflytte i utide, hvilket du kan blive erstatningsansvarlig for.

Derfor kan det blive en meget alvorlig og dyr sag, hvis du videreudlejer i strid med vedtægtens bestemmelser.

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk