Hvornår må ejerforeningen nægte at godkende udlejning af lejligheden?

Hvad betyder det, når der i en ejerforeningsvedtægt står skrevet, at udlejning kræver i hvert enkelt tilfælde bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for udlejning, som godkendes af generalforsamlingen.

Det lyder som om de kan nægte en ejer at udleje.

Jf. Peter Bloks bog "Ejerlejligheder", så kan en bestyrelse kun nægte at lade en ejerlejlighedsejer at udleje på objektivt grundlag. et generelt forbud mod udlejning kræver alle ejerforeningsmedlemmers samtykke på generalforsamlingen.

Hvordan skal ovenstående vedtægtsbestemmelse forstås, når det kun kan nægtes på objektivt grundlag, jf. Peter Blok?

Hvad menes der med objektivt grundlag?

SVAR:

Ejerforeningens bestyrelse kan godt nægte en ejer at udleje, men i så fald skal det være med en begrundelse, der er saglig, og som gælder for alle ejere, der ønsker at udleje.

Et objektivt grundlag kan fx være, at der ikke må udlejes, så der kommer til at bo flere personer i lejemålet end antallet af værelser, eller at der fx kun må indgås tidsbegrænsede lejeaftaler af maksimalt to års varighed.

Bed ejerforeningen om de skriftlige retningslinjer, der gælder ved udlejning.

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk