Hvem hæfter for usædvanlig stort vandforbrug?

En af mine bekendte har et sommerhus, hvor der er målerbrønd.

Da der blev aflæst viste det sig, at der var blevet registreret et vandforbrug, der ligger ca. 10 gange over det normale.

Det betød en betydelig regning på vand, som min bekendte ikke har brugt.

Det vides ikke hvad der er sket.

Der kan være mange muligheder lige fra målerfejl til sabotage. En kan have lukket op for vandet.

I dette tilfælde betød det en stor ekstra regning, der dog var til at betale. Men i værste fald kunne det have været så omfattende, at det ikke var til at betale.

Hvordan er reglerne. Kan man blive fri for at betale vandafgift for vand man ikke har brugt?

Kan man få sin forsikring til at betale?

Eller må man på grund af Svend Aukens tåbelige påhit leve med den risiko, at man total uden skyldig kan blive ruineret?

Svar

Hvis det usædvanligt store forbrug skyldes, at der er fejl ved vandmåleren, hæfter kommunen eller vandværket for fejlen, hvilket sandsynligvis fremgår af regulativet for det pågældende vandforsyningsværk.

Skyldes det derimod en lækage på selve ejendommen, hæfter ejeren, men udgiften kan være dækket af vedkommendes husforsikring, fx. rørforsikringen. Desuden har en del vandværker - i deres regulativer - bestemmelser om, at vandforbruget kan nedsættes skønsmæssigt, hvis der har været et usædvanligt forbrug et år, fx på grund af udsivning.

Der skal udelukkende betales statsafgift af den vandmængde, som ejeren af sommerhuset bliver opkrævet fra vandværket. Derfor kommer han ikke til at betale afledningsafgift, såfremt der er tale om en udsivningsfejl, vandværket hæfter for - eller som det skønsmæssigt giver nedslag for.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund