Er det strafbart at undlade at melde flytning til folkeregisteret?

Som udlejer har jeg sommetider oplevet, at en lejer fraflytter uden at oplyse sin nye adresse til mig.

Når jeg så henvender mig på folkeregistret, kan jeg så få at vide, at vedkommende HELLER ikke har ændret hans/hendes folkeregisteradresse, hvorfor det er ret håbløst at komme i kontakt med vedkommende.

Derfor vil jeg gerne spørge, om en person, der (bevidst) undlader at skifte folkeregisteradresse - efter at være fraflyttet - kan STRAFFES for dette?

Svar:

De pågældende personer kan straffes med bøder i medfør af § 57 i CPR-loven:
”Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

1)                         ikke rettidigt anmelder en flytning, jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 16, stk. 2, og § 24, stk. 1,

2)                         ikke anmelder en opgivet flytning, jf. § 12, stk. 6, 1. pkt.,

3)                         afgiver forkerte oplysninger om selve flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed, jf. § 12, stk. 2, § 16, stk. 4, og § 20, stk. 1 og 2, og § 26, stk. 1...”

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk