Kan min udlejer kræve lejeforhøjelse som følge af flytning af postkasse til skel?

Vi bor til leje og har modtaget en lejeforhøjelse som følge af opsætning af postkasse.

Kan det være korrekt?

Der har hele tiden været anbragt postkasse, men pga. lovgivning om postkassens anbringelse har udlejer måtte flytte den til skel.

Det skal bemærkes, at der i lejemålet er aftalt trappeleje.

Svar

Udlejeren kan forlange en lejeforhøjelse, når der opsættes postkasser.

Den ekstra udgift, som er affødt af reglerne om postkassers placering, berettiger udlejer til en årlig  lejeforhøjelse – typisk på 10 % af udgiften til at opsætte en ny eller flytte den gamle til skel.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk