Har jeg pligt til at oplyse udlejer om, at jeg er dagplejer?

Jeg er ved at leje ny bolig og er i tvivl om, hvorvidt jeg er forpligtiget til at oplyse om, at jeg er privat dagplejer?

Mange udlejere vil ikke leje ud til en dagplejer, selv om jeg indtil nu ikke har oplevet det har slidt ekstra på huset. Derfor vil jeg gerne høre om de evt. kan sige jeg ikke må leje det alligevel, hvis de finder ud af, jeg er dagplejer? 

Og hvad hvis lejekontrakten i så fald er underskrevet, kan de så annullere den?

Svar:

Du har ikke pligt til at oplyse, at du tager børn i dagpleje, og du kan ikke efterfølgende – dvs. når din udlejer har underskrevet lejekontrakten og du er flyttet ind - blive smidt ud, fordi du tager børn i dagpleje, medmindre udlejeren udtrykkeligt i lejekontrakten har skrevet, at lejeren ikke må tage børn i dagpleje (og det har udlejeren næppe).

Her får du en dom på dette område:
U 1973.197: Modtagelse af 5 børn i dagpleje ikke i strid med kontraktens bestemmelse om, at det lejede skal benyttes til beboelse.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk