Skal jeg som lejer betale ekstra for vandforbrug, når der ikke er opsat individuelle målere?

Jeg er lejer i en ejendom med 6 lejligheder.

Jeg betaler 400 kr. a conto pr. måned til varme, hvilket bliver opgjort én gang årligt.

Jeg har boet i lejligheden i 4½ år og har ikke på noget tidspunkt fået en opkrævning på vand(koldt)/kloak, men nu har udlejer sendt mig en opkrævning på 1600 kr. for 2009.

Så vidt jeg er orienteret, er der ikke opsat målere i lejlighederne som måler koldt-vands forbruget, og vandregningen er fordelt ligeligt imellem lejerne (dvs. jeg skal betale 1/6 af vand-regningen, da vi er 6 lejere)

Kan udlejer kræve, at lejerne betaler denne vandregning, når det ikke tidligere har været aktuelt for lejemålet?

I min lejekontrakt fremgår det, at udlejer leverer vand til lejemålet, men at udgiften til vand ikke fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere.

Kan det være rigtigt at jeg som lejer skal betale 1/6 af udgiften til vand, når der kan være stor forskel på de forskellige lejeres vandforbrug?

Svar:

Udlejeren kan ikke opkræve betaling for vand, når der ikke er opsat individuelle vandmålere.

Hvis der opsættes individuelle vandmålere, skal udlejeren nedsætte huslejen med det beløb, der hidtil har været vandudgiften for lejemålet, inden udlejeren kan kræve betaling for vand.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk