Må min udlejer forhøje a conto varmebidraget fra 560 kr. til 1.000 kr. om måneden?

Jeg har modtaget varmeregnskabet for 1-11-08 til 31-10-09. Jeg har i årets løb betalt 560.- a conto pr. måned hvilket beløber sig til 6.720.-. Har dog forbrugt noget mere, så der er en efter regning på 1.501,01. alt i alt incl. ekstra forbrug 8.221.- på det forløbne år. 

Nu er det så at jeg gerne vil vide om det er normalt at udlejer (privat) sætter mit a conto forbrug op til 1.000,- pr måned. Det synes jeg er en kæmpe stigning set i forhold til mit forbrug, og mener at man sætter a conto efter det tidligere års forbrug ? 

Kan familieadvokaten hjælpe; for det er jo næsten 100% stigning.

Svar

Din udlejer er ikke berettiget til at hæve dine månedlige a conto betalinger til mere, end det kan forventes, at din varmeudgift bliver. Det fremgår af lejelovens § 38 stk. 3:

”De samlede bidrag for et år må højst opkræves med den udgift, som forventes at blive pålignet for varmeregnskabsperioden”.

Efter det oplyste kan din udlejer sandsynligvis hæve beløbet til 800 kr. om måneden, men næppe mere.

Du kan eventuelt indbringe sagen for huslejenævnet. Denne mulighed har du efter lejelovens § 106 nr. 7.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk