Kan jeg opsige lejer på grund af eksmandens hærværk?

Jeg har en lejer i et hus, enlig mor med 1 barn. 

Hendes eksmand har nu været 3 gange i huset og udført hærværk, smadret en del vinduer, samt beskadiget noget af køkkenet. Lejeren bor nu på krise hjem. 

Kan jeg opsige lejeren med henvisning til misligholdelse af lejemålet ?, min forsikring vil jo ikke blive ved at betale.

Svar:

Dine muligheder afhænger af, om lejeren har sagt ja til at have sin eksmand på besøg, eller om eksmanden er trængt ind i ejendommen uden at være inviteret.

Juridisk set hæfter din lejer for de skader, som hendes gæster – herunder hendes eksmand – måtte forårsage i den ejendom, hvor lejeren bor. Det fremgår af lejelovens § 25 stk. 2:
”Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede”.
I denne situation kan du opsige lejemålet, hvis lejeren trods dit påbud fortsætter med at have sin eksmand på besøg, og hvis han fortsætter med at ødelægge inventar m.v. i ejendommen.

Er eksmanden derimod trængt ind i ejendommen, uden din lejer han ønsket hans besøg – hvad alt tyder på efter din beskrivelse - hæfter din lejer ikke for skaderne, lige som du ikke får mulighed for at opsige lejemålet. I den situation er det udelukkende eksmanden, der hæfter for skaderne.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk