Kan der gøres udlæg i skyldnerens bil, når han ikke møder i fogedretten?

Hvis en debitor ikke møder op i fogedretten, kan man så foretage udlæg i den bil, man ved han står registreret som ejer af? (står i bilbogen at han er ejer)

Svar:

Svaret er NEJ.

Hvis skyldneren ikke giver møde i fogedretten, kan der kun foretages pantebrevudlæg i fast ejendom eller andelsboliger.

Der kan gøres udlæg i bilen under en udkørende forretning, selv om skyldneren ikke antræffes

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus