Kan et selskab købe et sommerhus?

Kan et selskab - et A/S eller et ApS - købe et sommerhus? 

Kan der laves et almindeligt skøde med en erklæring fra selskabet/køberen?

SVAR:

Svaret er, at miljøministeriet skal tillade købet

Se lov om sommerhuse og campering § 8

§ 8. Selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater må ikke erhverve fast ejendom uden miljøministerens tilladelse, medmindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.