Kan der gøres udlæg i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg vil lige høre om tabt arbejdsfortjeneste er kreditor beskyttet, og må de indsættes på samme konto som beløbet fra tab af erhverveevne

Svar:

Kreditorbeskyttelsen for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er meget begrænset. Den gælder kun i 7 dage efter forfaldstid  og bortfalder, når beløbet er udbetalt.

Se retsplejelovens § 513, stk. 3
 
Stk. 3. Udlæg kan ikke foretages i krav på erstatning for tab af arbejdsfortjeneste, medmindre der er forløbet 7 dage fra den dag, beløbet kunne fordres udbetalt.

Du bør holde erstatning for erhvervsevnetab og meenskadegodtgørelse klart adskilt fra dine øvrige midler, herunder erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste, da der i modsat fald er stor risiko for, at kreditorbeskyttelsen bortfalder

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus