Må jeg opstille et legehus på 5 kvm. på et areal, der ikke må bebygges?

Jeg har købt en grund og bygget et hus: På grunden er der en privat servitut, hvor naboen,  der i sin tid udstykkede grunden, er påtaleberettiget.

Der er optegnet et skraveret felt, hvor der står at det viste areal ikke må bebygges.

Vil denne servitut også betyde at der ikke må opstilles et legehus på ca 5m2, der ikke har noget fundament men bare stillet ovenpå jorden ?

Det skal bemærkes at legehuset kommer til at stå ca. 8 m fra naboens skel.

Svar:

Da et legehus på fem kvadratmeter udgør en bygning under det såkaldte småhusreglement, er det min fortolkning og vurdering, at det vil være i strid med servitutten.

Tag eventuelt en snak med naboen. Måske har han ingen indvendinger mod en så lille bygning på "det skraverede felt".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk