Kan ejerforeningens bestyrelse pålægge bøder for udeblivelse fra fælles arbejdsdag?

Vores ivrige ejerforeningsbestyrelse "vedtog" på et møde en fælles arbejdsdag. (god ide) 

Samtidig "vedtog" bestyrelsen at uddele bøder til dem, der ikke giver fremmøde, bødestørrelsen ikke fastlagt endnu, nogle beboere kan jo være forhindret på den ene eller anden måde, og ydermere bor her op til flere særdeles gangbesværede og svækkede på den ene eller anden facon. 

Kan man vedtage et sådant bødeforlæg? 

Jeg mener, man skal have 100% tilslutning til bødeforlægget fra alle i ejerforeningen og hvis bare en enkelt nægter falder det med bøden til jorden, har jeg ret, eller?

SVAR:

En fælles arbejdsdag kan kun gyldig besluttes, såfremt alle ejere er enige om det.

Der er ingen mulighed for at opkræve penge - eller uddele bøder om du vil - hvis et medlem ikke har stemt for forslaget, og heller ikke deltager i arbejdsdagen.

Er der er blot et enkelt medlem, der ikke vil være med til en fælles arbejdsdag, tvinges ejerforeningen til at købe professionel arbejdskraft til at få udført de pågældende arbejder.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten