Kan udlejer kræve, at istandsættelse af min lejlighed skal ske ved håndværkere, som udlejer har valgt?

Jeg er ved at flytte og ved min opsigelse har udlejer skrevet til mig, at "selve istandsættelse af lejemålet ikke må udføres af lejer selv. Den opgave skal udføres af udlejer. Indgås der særlige aftaler, skal disse skriftlig fremgå af lejekontrakten".

 Er dette lovligt? 

Jeg kan jo ikke vide, om han bruger håndværkere, der koster 1.000 kr. i timen?

Svar:

Hvis udlejer ikke har taget et særligt forbehold i lejekontrakten, har du ret til selv at lade lejligheden sætte i stand, inden du fraflytter lejemålet.

Udlejer kan selvsagt ikke vælge håndværkere til 1.000 kr. i timen, men skal bruge autoriserede håndværkere, og regningen skal svare til markedsniveau for de pågældende arbejder.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk