Kan der gøres udlæg i præmie for udskudt efterløn?

Kan der foretages udlæg i den skattefri præmie ved efterløn?

Svar:

Der kan gøres udlæg, når præmien er udbetalt, eller når der er forløbet 3 måneder efter den dag, hvor beløbet kunne kræves udbetalt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus