Kan min samlever vælges til ejerforeningens bestyrelse, når jeg er eneejer af ejerlejligheden?

Jeg vil meget gerne vide, hvem der kan vælges til bestyrelsen i en ejerforening.

Jeg bor i en ejerlejlighed med min kæreste og det er mig, der alene ejer lejligheden.

Nu vil jeg gerne vide om min kæreste kan vælges til bestyrelsen i ejerforeningen når han ikke ejer lejligheden eller noget af den, men er min samboende?

Kan jeg få en forklaring på hvordan det hænger sammen?

SVAR:

Du må indledningsvis se, om de individuelle vedtægter omtaler, hvem der kan vælges. Hvis der er nævnt noget, er dette gældende.

Ellers vil det blive afgjort på grundlag af normalvedtægten som ministeriet har udarbejdet.

Den siger faktisk følgende: Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.

Din kæreste kan altså indvælges – forudsat han har registreret bopæl i din lejlighed.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen