Skal lejeaftaler være skriftlige?

Er der krav om skriftlighed ved lejeaftaler - er der forskel på dette i hhv. privat- og erhvervslejeret?

Hvilken lov/§ regulerer egentlig specifikt dette forhold?

Svar

Der er ingen krav om, at en lejeaftale skal være skriftlig. Men hvis en af parterne kræver det, skal der udformes en lejekontrakt.

Ved privat udlejning fremgår det af lejelovens § 4 stk. 1:
”En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det”.

Ved erhvervslejemål fremgår det af erhvervslejelovens § 5 stk. 1:
”En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det”.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk