Har LLO ret i, at min udlejer kan opsige mit lejemål med 1 års varsel, da han selv vil bo i ejerlejligheden?

Jeg har boet til leje i en ejerlejlighed siden 1989, men nu vil den nuværende ejer (som ikke er den oprindelige ejer) opsige mit lejemål med den begrundelse, at han selv vil bruge den.

Kan han det?

Jeg har ringet til LLO i hovedstaden, og de siger ja, det kan han godt, og opsigelsesvarslet er 1 år.

Men hvis jeg læser jeres brevkasse så får jeg et andet indtryk:

Så nu er jeg forvirret, for hvad skal man regne med?

Svar:

LLO tager fejl, for den nye ejer kan ganske rigtigt slet ikke benytte lejelovens § 83 stk. 1 litra a, når han ikke tidligere har boet i lejligheden, medmindre lejemålet var indgået før d. 01.07.1986

Se lejelovens § 84 a), som lyder således:

I opsigelsesretten efter § 83, stk. 1, litra a, gælder følgende begrænsninger:

a) Vedrører lejeforholdet en beboelseslejlighed, er det en betingelse, at udlejeren selv agter at bebo lejligheden. Er denne en ejerlejlighed, som udlejeren ikke tidligere har beboet, er det tillige en betingelse, at lejemålet er indgået før 1. juli 1986.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk