Kan jeg opsige lejer på grund af tobaksrygning?

Jeg har i en ejendom,  hvor jeg bor sammen med min familie, en lejer som forpester vores tilværelse pga. tobaksrygning. 

Vi bor i hver vores lejlighed, men røgen trænger ind til os gennem sprækker og revner. Lejligheden er desuden stærkt misfarvet af røg. 

Lejeren har boet der i to år og der står ikke noget om rygeforbud i lejekontrakten. 

Kan jeg opsige lejeren og hvilke krav skal en evt. opsigelse leve op til?

Svar:

Din lejer har ret til at ryge lige så meget, som lejeren har helbred og lyst til, uden du har nogen juridisk mulighed for at blande dig i det. Derfor har du ingen mulighed for at opsige lejemålet.

At lejligheden bliver misfarvet af tobaksrøgen, kommer lejeren måske selv til at betale for, fx hvis den var nyistandsat ved indflytningen og skal afleveres i samme stand ved fraflytningen.

Selv om du havde indsat et forbud mod tobaksrøg i lejekontrakten, ville du ikke kunne håndhæve det. En lejer har ret til at have sit privatliv i boligen, og lejerens rygevaner er en del af lejerens privatliv.

Med det seneste års fokus på rygningens skadelige virkninger - herunder især sundhedsfaren for andre - er det muligt, at lovgivningen bliver ændret på et tidspunkt. Men her og nu står det en lejer frit at ryge i et privat lejemål - også selv om der skulle være et forbud imod det i lejekontrakten.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk