Har min udlejer ret i, at en opsigelse pr. mail ikke er gyldig?

Jeg har opsagt min lejlighed den 31.05.07 og har 3 måneders opsigelse og dette er gjort pr. mail - dog med leveringskvittering. 

Jeg har nu fra udlejer fået en mail, hvori han skriver at en opsigelse pr mail ikke er gældende, hvilket jeg ikke forstår.

Svar:

Lejeloven indeholder ingen bestemmelser om, at en opsigelse skal være skriftlig eller fx ske pr. brev. Derfor er en opsigelse pr. mail fuldt ud gyldig, hvis det kan dokumenteres, at udlejeren har modtaget og læst den.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk