Kan udlejer annullere lejekontrakten, fordi jeg står i RKI?

Jeg har underskrevet en lejekontrakt med indflytning til juli 2007 og modtaget kopi med udlejers underskrift.

Ved opskrivning så udlejer, at jeg stod i RKI, men der var ingen yderligere kommentar, da det ikke omhandlede gæld for "gammel husleje mm. Så fik jeg min underskrevne lejekontrakt og jeg opsagde min nuværende bolig.

Få dage efter kræver den kommende udlejer bevis for, at jeg er blevet slettet i RKI. Dette har ikke været på tale før og nej, jeg kan ikke sådan bare lige blive slettet pga økonomien.

Med en underskrevet lejekontrakt kan udlejer så trække kontrakten tilbage fra dag til dag, pga jeg står i RKI?

Svar

Udlejer kan ikke annullere en lejekontrakt underskrevet af begge parter med den begrundelse, at du står i RKI

Dette er helt klart i din sag, hvor udlejer har været bekendt med registreringen, inden lejekontrakten blev underskrevet

Du bør søge advokatbistand, hvis udlejer fastholder sit standpunkt

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.