Kan jeg forhøje min lejers depositum?

I forbindelse med besøg hos lejer har jeg konstateret betydelige skader på lejemål, og skønt jeg har opsagt lejemålet tidligere, ønsker jeg gerne, at lejer skal indbetale yderligere depositum, så det indbetalte beløb svarer til 3. måneders husleje.

Jeg kan oplyse, at jeg tidligere forhøjede huslejen, således at forhøjelsen trådte i kraft 1. oktober s.å. Imidlertid blev depositum ikke reguleret på plads ved den lejlighed.

Svar

Hvis det fremgår af lejeaftalen, at depositum ikke kan kræves reguleret - og det gør det faktisk i en del blanketter - så er du afskåret fra at regulere lejerens depositum.

Står der intet om regulering i lejekontrakten, kan du regulere det aftalte depositum, men det skal ske med samme varsel som lejeforhøjelsen, lige som det kun kan kræves reguleret for den oprindelig aftalte periode, som depositummet skal dække. Er der fx kun indbetalt et depositum, der svarede til en måneds husleje, kan du ikke efterfølgende udvide depositummet, så det skal svare til tre måneders husleje.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk