Hvorledes sikrer vi os, når vi vil udleje vores hus i 4-6 måneder på grund af arbejde i udlandet?

Hvordan sikrer man sig så bedst muligt, hvis man skal have fremlejet sit hus møbleret i ca. 4 til 6 måneder på grund af arbejde i udlandet?

Svar

Hvis I ønsker at sikre jer, at I kan flytte ind i huset igen, når I vender tilbage, bliver I nødt til at bestemme jer for, hvor lang tid I skal arbejde i udlandet. I har nemlig ingen mulighed for at opsige en lejeaftale med kort varsel, fx en måneds opsigelse.

I stedet kan I indgå en tidsbestemt lejeaftale, der udløber pr. en bestemt dato uden yderligere opsigelse, dvs. ud over den oprindelige lejekontrakt. Det kan være en tidsbegrænset lejekontrakt, der fx udløber om fire eller seks måneder.

Som sikkerhed for lejerens forpligtelse - både hvad angår husleje og eventuel istandsættelse ved fraflytning - kan I forlange et depositum, der maksimalt må svare til tre måneders husleje.

En tidsbegrænset lejekontrakt skal være begrundet i jeres egne forhold, fx at I har arbejde i udlandet i det omtalte periode, da jeres lejere i modsat fald kan forsøge at få tidsbegrænsningen tilsidesat, se eventuelt lejelovens § 80 stk. 3 under denne linjes lovsamling..

I bør søge advokatbistand til udformningen af lejekontrakten.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund