Kan udlejer forhøje lejen på grund af nyt tag og ny udvendig elevator?

Min mor bor i en gammel ejendom med 8 beboelseslejemål og 3 erhvervslejemål.

Der skal laves udvendig elevator og lægges nyt tag på. De blev orienteret om dette på et indkaldt møde af udlejer, hvor de også fik at vide de ville stige i husleje. Dette er også kommet på skrift, men der er ingen beregning over stigningen og ingen 6 ugers indsigelses frist. Jeg har fortalt min mor hun skal glemme det da den ikke er lovlig.

Jeg mener faktisk heller ikke, at de forbedringer der foretages kan pålægges lejerne. Hvis lejerne skal pålægges en større stigning, skal der så ikke foreligge et regnskab der har været gennem huslejenævnet?

Der bliver intet foretaget ved lejlighederne udover at vinduerne bliver gået efter.

Svar

Du har ret i din opfattelse af lejelovgivningens regler på dette område.

Bor din mor i en af de mange kommuner, hvor der er knaphed på lejeboliger, og hvor boligreguleringsloven gælder, skal en forbedring som den omtalte behandles efter boligreguleringslovens kapitel IV, som du kan læse under denne linjes lovsamling. Her er ganske rigtigt regler om en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse, ligesom lejerne skal have mulighed for at gøre indsigelse. Ellers mister udlejeren sit krav på en eventuel lejeforhøjelse.

Hvis boligreguleringsloven ikke gælder i den kommune, hvor din mor bor, finder du reglerne om varsling m.v. i lejelovens kapitel X, som du ligeledes kan læse under denne linjes lovsamling.

Et nyt tag vil stort set aldrig være en forbedring, men almindelig udvendig vedligeholdelse, som en udlejer ikke kan kræve en lejeforhøjelse for.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund