Kan vi opsige lejeren, hvis vi køber udlejet ejerlejlighed på tvangsauktion?

Vi overvejer at købe en ejerlejlighed på tvangsauktion, men ejerlejligheden er beboet af en ældre mand, som har boet i lejligheden i over 30 år. 

Af lejekontrakten fremgår der ikke noget om uopsigelighed og kontrakten er ikke tinglyst. Den månedlige leje er 3.750 kr plus forbrug, - for en stor 4 værelse lejlighed på en at byens dyreste adresser!

Er der en 100% skudsikker måde hvor på vi opsige lejeren på hvis vi køber den.? 

Vi ønsker selv at bo der. 

Svar:

I har ikke en kinamands chance for at komme igennem med en opsigelse, hvis den ældre mand gør indsigelse imod den.

I kan forsøge at opsige lejemålet med et års varsel, fordi I selv ønsker at bo i den, se lejelovens § 83 stk. 1 litra a og § 86 stk. 2. Men den kommer I ikke igennem med, hvis lejeren gør indsigelse, se lejelovens § 84 litra b og d.

Køber I ejerlejligheden på tvangsauktion, overtager I lejemålet, og I kan kun komme til at bo i lejligheden, hvis lejeren frivilligt vælger at flytte, eller når han dør.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund