Kan vi som lejere gøre lejemålet uopsigeligt til år 2009?

Vi lejer i dag et hus. Lejekontrakten går frem til 01.08.07. Vi vil af forskellige årsager gerne forlænge dette lejemål med 2 år frem til 01.08.2009.

Udlejer er ikke uvillig til dette, men vi er overbeviste om, at vi kan påvirke hans beslutning, hvis vi på en eller anden måde kan forpligtige os til at blive boende mindst 2-3 år, så han også får en mere sikker baggrund at træffe forskellige dispositioner ud fra.

Er dette muligt?

Vi er klar over, at dette kan give os nogle ulemper og begrænser vores handlefrihed, men vi vurderer fordelene som større end ulemperne, idet det også giver os ro til at foretage forskellige økonomiske dispositioner i denne periode.

Svar

Når udlejeren ikke er særlig interesseret i en ny tidsbegrænset udlejning til jer, kan det hænge sammen med, at han risikerer at få den underkendt, så I kommer til at bo på lejelovens almindelige opsigelsesvilkår.

Men ellers er der intet til hinder for, at udlejeren indgår en ny tidsbegrænset lejeaftale, som udløber automatisk pr. en bestemt dato - fx om to år - og som heller ikke kan opsiges af jer i lejeperioden.

Ifølge lejelovens § 92, stk. 1 kan reglerne om opsigelse i lejeloven ikke fraviges til skade for lejeren for så vidt angår opsigelse fra udlejerens side. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der aftales længere opsigelsesvarsel, hvad enten det er fra udlejers eller fra lejerens side.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk