Hvad skal jeg være opmærksom på ved køb af ejendom med landbrugspligt?

 1. Jeg har fået øje på en bolig, der for mig er i kategorien "nedlagt landbrug". Jeg er dog i tvivl om, det rent faktisk er nedlagt, eller om der er landbrugspligt på ejendommen. (Der er ca. 16 tdl. jord til ejendommen.). Hvordan får jeg det afklaret?
 2. Hvis det er en ejendom med landbrugspligt, hvad skal jeg så være opmærksom på i forbindelse med køb og efterfølgende ejerskab?
  - så vidt jeg lige kan se, er det andre love, som gælder ved ejerskifte af landbrugsejendom, men hvilke?
 3. Hvis jeg skulle ønske at få landbrugspligten ophævet, er det da muligt?
  - hvis ja, hvad vil konsekvensen da være af det?

SVAR:

 1. Der er landbrugspligt på alle ejendomme med et areal på mere end 2 ha, når disse anvendes til landbrug eller gartneri. 2 ha svarer til 3 ½ tønder land. Der er således utvivlsomt landbrugspligt på den ejendom, du har fået øje på. Du kan med med fordel søge på www.netborger.dk s ejendomsfakta for den kommune ejendommen ligger i og finde svaret der.
 2. Svaret afhænger af, hvad man vil med købet. Jeg antager, at du vil have en bolig og lidt indtægter af jorden. Med hensyn til boligen gælder der de regler, at sælger ikke skal aflevere en tilstandsrapport. Køber kan ikke ejerskifteforsikre boligen, men bør før køb få denne gennemgået mindst lige så grundigt som man får et hus gennemgået af en seriøs byggesagkyndig. Med hensyn til jorden er der flere indtægtsmuligheder, men som køber skal man sikre sig muligheden for ha-støtte ved at få overdraget de enkeltbetalingsrettigheder, som det hedder nu, sælger eller sælgers forpagter har udnyttet indtil købet. Det er for omfattende her at gå i detaljer med regler og muligheder.
 3. Det væsentligste i landbrugspligten er, at man som ejer skal flytte ud at bo på sin gård senest 6 måneder efter købet, og at man ikke kan beholde gården, hvis man flytter tilbage til byen før der er gået mindst 8 år. Man har ingen særlige dyrkningsmæssige forpligtelser, men skal dog sørge for, at ens arealer ikke gror til i skidt.

  Man har på ejendomme på over 5 - 6 ha ofte en relativt lav ejendomsværdiskat, da boliger på landejendomme vurderes lavere end tilsvarende boliger i byen.

 4. Nej, du kan ikke få landbrugspligten ophævet, medmindre du sælger jorden fra, så du kun ejer i alt 3 tønder land (15000 m2). I så fald kan du få landbrugspligten ophævet og slippe for at bo på ejendommen, som du eventuelt kan anvende til fritidsformål. Se også dette svar: Bør jeg søge landbrugspligten nedlagt, inden jeg sælger min landbrugsejendom?
 5. Ved salg af jorden skal du betale ejendomsavanceskat af din fortjeneste herpå efter særlige regler.

Med :-) hilsen

advokat Ole Laursen

Advokatfirmaet Lov & Landbrug.

Århus