Er naboens grantræer omfattet af hegnsloven?

Det kvarter jeg bor i, blev udstykket i starten af 70'erne.

Der blev efterladt et smalt stykke (50-70 m bredt) mark mellem min (og mine naboers) grund(e) og vores "bagboere". Denne mark er forpagtet ud og dyrkes naturligvis. Ejrene bor for enden af denne stribe mark, på gården der oprindeligt ejede jorden.

Problemet er en lang række af grantræer (plantet med ca. 1 meters mellemrum), der strækker sig langs hele marken og ejerens private grund, svarende til ca. 7 matrikler på min side af træerne. Disse træer blev plantet da grundene blev udstykket og er efter ca. 25 år blevet meget store. Dem der står ud for min baghave er mellem 6 og 8 meter høje og rager fra stammen 3-4 meter ind mod min grund.

Jeg bruger formuleringen "3-4 meter ind mod min grund", da jeg ikke er sikker på hvor langt træerne er placeret fra skellet. Det kan dreje sig om 0 til 100 cm ud mod marken. Men der er ingen anden form for hegn, så det er helt tydeligt, at det er træerne der i praksis danner skellet.

Ejeren vil ikke lade disse træer fælde, da de, som han siger, skjuler naboernes parcelhustage. Hvilket også er helt korrekt. Jeg mener dog efter at have læst hegnsloven og en kommenteret udgave af samme, at jeg (hvis det skulle ende i ballade) har retten på min side, da de jo er langt over de 180 cm høje + evt. distance til skellinien.

Kan ejeren have vundet hævd på disse træer? Kan det overhovedet lade sig gøre i sådanne sager?

Det skal så siges, at ejeren godt er klar over problemet, da jeg snakkede med ham om det i foråret 1996. Jeg viste ham (set fra marksiden) hvor min terrasse var placeret på min grund. Han foreslog at jeg fældede et par træer ud for min terrasse, for på denne måde at få lidt længere aftensol. Problemet er bare at solen ikke går lodret ned, så det var en ret dårlig løsning.

Nogle dage senere opdagede jeg til min store undren, at der var fældet 3 træer i MODSATTE ende af hvor min terrasse ligger. Uden nogen form for besked fra ejeren?

Hvordan vurderer I min juridiske situation?

Svar

Selv om grantræerne "i praksis danner skellet", udgør de ikke et såkaldt fælles hegn, men er derimod - og i bedste fald for dig - omfattet af hegnslovens bestemmelser om "egne hegn".

Du kan eventuelt forsøge dig med hegnslovens § 13 stk. 2, der bestemmer følgende:

"Egne hegn, der påfører naboen større ulemper, end hegnsynet under hensynstagen til bestemmelserne i § 2, jf. kap. II, finder rimeligt, kan naboen kræve ombyttet eller ændret. Hegnets ejer er dog i så fald berettiget til at sløjfe sit hegn og kræve fælleshegn rejst i overensstemelse med reglerne i kap. II".

Din nabo kan ikke vinde hævd på at have sine grantræer stående på jordstrimlen ind mod dig, men du risikerer, at hegnsynet ikke opfatter træerne som et hegn. I så fald står du med en temmelig vanskelig sag, som du bliver nødt til at forelægge de almindelige domstole ud fra sædvanlige naboretlige principper. Og den får du efter min umiddelbare vurdering svært ved at vinde.

Men tag i første ombæring en ny snak med gårdejeren, og hjælper den heller ikke, kan du forsøge dig med den omtalte paragraf i lov om hegn

Med venlig hilsen

Erik Frodelund