Kan jeg bytte mig til en lejet lejlighed i en andelsboligforening?

Vi ønsker at bytte vor lejebolig med et andet lejemål, som for et par år siden blev omdannet til andelsboliger. Den vi ønsker at bytte med købte ikke dennes bolig som andelsbolig men fortsatte som almindelig lejer.

Har denne lejer mulighed for at bytte bolig med os uden at vi skal købe lejemålet som andelsbolig, men således at vi blot indtræder som ny lejer.?

Svar:

Andelsboligforeningen kan forlange, at lejere, der bytter sig til boligen, skal indtræde som medlemmer i foreningen, dvs. at de samtidig skal være andelshavere, se lejelovens § 74 stk. 2.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund