Kan ejerforening forbyde bordelvirksomhed i en beboelseslejlighed?

Jeg har søgt og læst et spørgsmål og svar omkring bordel i en erhvervslejlighed i en ejendom. Jeg føler dog ikke, at dette dækker følgende problemstilling.

I en ejerforening hvor en erhvervslejlighed (i kælderetagen) er blevet solgt og nu omdannes og efterfølgende sælges som beboelseslejligheder ønsker ejerforeningen om muligt at forbyde:

1) omdannelse til erhvervslejlighed igen
2) at forhindre bordelvirksomhed i såvel alle beboelseslejligheder som i en anden bestående erhvervslejlighed
3) at forhindre anden virksomhed (f.eks. pizzeria) i såvel alle beboelseslejligheder som i den anden bestående erhvervslejlighed (anvendes pt. til bureau-virksomhed)

Er det automatisk forbudt at udøve erhvervsvirksomhed i en beboelseslejlighed? - og hvornår er der tale om en erhvervsvirksomhed? .. det er nok åbenlyst, hvis det er et pizzeria, men vel ikke nødvendigvis, hvis det er et bordel?

Kort og godt.. hvordan forhindrer man bordel- og anden virksomhed i en ejerforening? - og gør det en forskel, om lejligheden er registreret til erhverv eller beboelse?

SVAR:

En ejerforening kan ikke - medmindre der er en klar hjemmel i den oprindelige vedtægt - forhindre en ejer af en lejlighed i at søge den godkendt til andre formål, lige som en ejerforening heller ikke kan forhindre visse former for erhverv i en beboelseslejlighed, fx at en lejer sælger seksuelle ydelser.

Hvis vedtægten ikke indeholder sådanne forbud, kan de kun indføres, såfremt samtlige ejere vil være med til det. I disse sager er det ikke nok med et kvalificeret flertal.

Hvis ejendommen ligger i en kommune med såkaldt boligregulering, dvs. hvor boligreguleringsloven gælder, kan en lejlighed kun skifte status fra beboelseslejemål til erhvervslejemål, såfremt kommunalbestyrelsen giver sin tilladelse til det.

Skulle et beboelseslejemål blive ændret til erhverv kan visse former for erhverv være udelukket ud fra almindelige naboretlige principper, dvs. hvor megen larm m.v. bør beboerne være indstillet på i den type ejendomme i det pågældende område.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund