Skal jeg som køber acceptere, at ejerlejligheden har ulovlige forsænkede lofter og ulovlige elinstallationer?

Vi har kig på en ejerlejlighed, hvor det af købsaftalen fremgår, at lejligheden har forsænkede lofter (i køkken og entre), som ikke opfylder bygningsreglementets krav, og stærkstrømsreglementets krav ikke garanteres at være opfyldt. Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge heraf, og køber kan ikke efterfølgende gøre krav gældende. Videre er parterne enige om, at der er i købesummen er taget højde herfor.

Er dette en købsaftale man roligt kan skrive under på? 

- eller vil en boligadvokat fraråde en sådan aftale? 

Hvordan er man stillet i tilfælde af erstatning i forbindelse med f.eks. brand, som måtte kunne henføres til fejl i el-installationer ved de forsænkede lofter?

SVAR:

Jeg vil som advokat tilråde jer at få undersøgt, hvad det vil koste at få lofterne og elinstallationerne gjort lovlige, og så kræve et nedslag i købesummen svarende hertil

Hvis lejligheden brænder, kan I risikere at forsikringsselskabet afviser at yde erstatning

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg