Kan ejerforening kræve betaling fra ejer, som ikke deltager i arbejds-weekend?

Jeg er ejer af en ejerlejlighed i en lille forening. På vores sidste generalforsamling blev vi i tvivl om følgende:

Er det "lovligt" at indkræve betaling fra de ejere, som ikke deltager i en arbejdsweekend (som er annonceret skriftligt til de enkelte ejere). Jeg har hørt fra en bekendt - som bor i en anden forening - at der er faldet dom i nogle sager, hvor Ejerforeningen ikke fik medhold i opkrævning af betaling for manglende deltagelse i en arbejdsweekend.

SVAR:

En ejerforening kan kun indføre en arbejdsweekend, hvis alle ejere er enige i det, eller hvis det direkte står i vedtægterne for den pågældende ejerforening.

Står der intet i vedtægterne, og ønsker blot een ejer, at arbejdet skal udføres af professionelle håndværkere m.v., skal ejerforeningen gøre det.

I den sidstnævnte situation kan en ejer, der ikke deltager i arbejdet, nægte at betale et beløb for sin manglende arbejdsindsats.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund