Hvordan begrænses vor solidariske hæftelse for vor nabo?

Vi bor i en mindre ejendom - såkaldt ideel anpart - hvor vi besidder 1/3.

Vor nabo (2/3) er desværre temmelig ustabil med hensyn til betaling af forsikring og ikke mindst ejendomsskatter. Det sidste bevirker at vi latent går med frygten om at skulle betale denne andel også. Er flere gange indkaldt til retten før pengene faldt.

Hvordan er mulighederne for at få ophævet den status "Ideel- anpart" - vi kan jo ikke ved salg af naboejedommen have indflydelse på hvem der overtager og finder derfor det er forkert vi som sådan skal hæfte for en dårlig betaler.

Svar

I kunne muligvis opdele ejendommen i 2 ejerlejligheder, men dette vil være ret så dyrt, hvis det overhovedet er muligt. Selv om I opdelte ejendommen, ville I stadig have problemer med solidarisk hæftelse for f. eks. forsikringer og renovation m.v., men dog ikke for ejendomsskatter, da disse opkræves hos de enkelte ejere separat.

I kunne også få oprettet en samejeoverenskomst, hvor der fastsættes præcise betalingsregler for fællesudgifterne, herunder forsikringer, ejendomsskatter, vedligeholdelse o.s.v. Der bør hvert år laves et budget for fællesudgifterne, og hver andelshaver bør månedligt indbetale et a conto-beløb til fællesskabets budgetkonto. Samejeoverenskomsten bør tinglyses, og ved samme lejlighed kunne I få indsat en bestemmelse om, at fællesskabet har pant i de enkelte anparter - helst på 1. prioritet - for et beløb på f. eks. 25.000 kr. Skulle jeres nabo gå på tvangsauktion, vil en køber da være tvunget til at betale restancer vedr. fællesudgifter for op til 25.000 kr.

I kunne også indsætte mange andre fornuftige aftaler i den tinglyste samejeoverenskomst, f. eks. om forkøbsret ved salg af anparterne, fordeling af vedligeholdelsesudgifterne o.s.v

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.