Må det aftales i lejekontrakten, at lejen stiger med 2,5% hvert år?

Må en udlejer  i lejekontrakten kræve (skrive), at huslejen skal stige med 2,5% hvert år den 1. januar.

Svar

Som udgangspunkt kan det ikke aftales, at huslejen stiger med en bestemt procentforhøjelse hvert år. Men der gælder en undtagelse, hvis ejendommen er taget i brug efter 31. december 1991.

Mener du, at du betaler for meget i husleje i forhold til "det lejedes værdi", dvs. hvad lejemål af tilsvarende størrelse, standard og beliggenhed koster, kan du til enhver tid få huslejenævnet til at afgøre, om du betaler for meget i husleje. Det er blot at skrive et brev til huslejenævnet, vedlægge en kopi af din lejekontrakt og betale et gebyr på 121 kr. (2007)  for at få sagen behandlet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund