Har man som lejer krav på et kælderrum, der er tørt og lugtfrit?

Som lejer har man krav på at få et ”kælderrum” – vistnok, jf. bygningsreglementet (og ej lejeloven som sådan).

Er der krav til ”kælderrummets” størrelse samt dets beskaffenhed såsom skal være tørt, må ikke lugte ....?

Svar

En lejer har ikke krav på et kælderrum, medmindre det er aftalt i lejekontrakten.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund