Kan der gøres udlæg i min mands indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond?

Min mand går på efterløn som 60-årig. Da han ingen pension har, kan han anmode om udbetaling af pengene fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond til den tid. 

Men han har en kreditor (bank). 

Kan denne gøre udlæg i pengene inden de kommer til udbetaling, som de kan med overskydende skat ? 

Kan der generelt gøres udlæg i pensionsudbetalinger ? De har jo et formål.

Svar:

Der kan normalt ikke gøres udlæg i pensioner, som endnu ikke er udbetalt

Dette gælder også indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 12, som lyder således:

Krav på udbetaling efter loven kan ikke overdrages eller pantsættes eller gøres til genstand for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus