Kan vores udlejer pålægge os at betale for trappevask, når dette hidtil har været inkluderet i lejen?

Vores ejendom (hvor jeg bor til leje) blev primo april solgt til en erhvervsmand. Han kan imidlertid ikke administrere alle sine ejendomme, hvorfor Grundejerforeningen har overtaget administrationen.
 
Hidtil har vores husleje inkluderet trappevask to gange om måneden. Vi har i hvert fald ikke betalt ekstra.
 
I dag har vi alle modtaget flg brev fra Grundejerforeningen:

"Vedr. trappevask.

Hermed skal jeg oplyse Dem samt de øvrige beboere i ejendommen, at der ikke betales til trappevask via jeres husleje.

I kan selv vælge at vaske trapperne eller blive pålagt et beløb hver måned og trapperne vil blive vasket hver 14. dag.

Beløbet vil ligge et sted mellem 50 og 100 kr. om måneden afhængig af tilbud.

Alle lejere i ejendommen skal være enige om en af metoderne."

Jeg kan ikke helt se, om dette skulle stride mod andet end samvittigheden...

Håber I kan hjælpe os, inden vi træffer en afgørelse.

Svar

Hvis I hidtil har fået rengjort trapper to gange om måneden, kan grundejerforeningen ikke varsle en huslejestigning på den omtalte måde.

Send eventuelt grundejerforeningen et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du skriver, at rengøringen af trapperne er indeholdt i huslejen, se lejelovens § 19 stk. 3, og at der hidtil er blevet vasket trapper to gange om måneden.

Tilføj, at de kontraktsmæssige vilkår ikke efterfølgende kan ændres, fordi udlejeren meddeler det, og at eventuel lejeforhøjelse skal varsles efter lejelovens regler med mulighed for at gøre indsigelse.


Med venlig hilsen

Erik Frodelund