Skal jeg betale boligafgift af de kvadratmeter, hvor loftshøjden er under 1,5 m?

Jeg bor i andelsbolig, og bor i en loftslejlighed. 

Mit spørgsmål går på, om man skal betale boligafgift af de kvadratmeter hvor loftshøjden er under 1.5 meter, altså ude i siderne ved skråvæggene. 

Et andet spørgsmål: Skal det samme areal regnes med i BBR?

Svar:

Da det er en andelsbolig, er fordelingen af boligafgift gerne angivet i vedtægterne som et fordelingstal. Det svarer dog ofte – men ikke altid – til arealet. Hvordan den enkelte forening har valgt at fordele er der ikke nogen lovregler for.

I vejledning til BBR om arealopmåling fremgår følgende: 

Arealet måles i vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen