Skal lejer, der ikke har betalt huslejen rettidigt, betale både påkravsgebyr og inkassosalær?

Jeg kender en, der har haft lidt ondt i økonomien og derfor ikke fik betalt husleje i marts og april.

Den 5. april fik han et påkravsbrev fra udlejers advokat, hvor han blev afkrævet husleje 8.400 kr. og påkravsgebyr iht. lejelovens § 93 260 kr., i alt 8.660 kr.

Længere nede i brevet stod der, at han også skyldte inkassosalær inkl. moms i alt 1936,25 kr. Han har betalt husleje og gebyr, men kan det passe, at han også kan afkræves inkasso omk.

Er det ikke noget med, at man skal have et varsel på 10 dage, inden en sag kan sendes til inkasso?

Svar

Du har helt ret i, at der gælder "noget med, at man skal have et varsel på 10 dage" forinden inkasso! Dette følger helt præcist af § 3 i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling:

§ 3. Har fordringshaveren anmodet en anden om at inddrive fordringen på sine vegne, kan fordringshaveren kræve betaling af skyldneren for det hermed forbundne rimelige salærkrav. Dette gælder dog kun, hvis der forinden er sendt en rykkerskrivelse til skyldneren med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkerskrivelsen vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger, og det i øvrigt har været relevant at anmode den pågældende inkassator om at inddrive fordringen. 

Såfremt der ikke er givet advarsel forinden som bekendtgørelsen kræver, er inkassoomkostningerne ikke lovlige - og advokaten har formentlig tillige overtrådt god advokatskik ved at tage sagen til inkasso.

Inkassosalæret  af et krav på 8.400 kr. må ifølge samme bekendtgørelse § 3, stk. 2 ikke overstige 1.125 kr., og det er uden tvivl i strid med god advokatskik at opkræve et højere beløb end tilladt. Jeg forudsætter, at advokaten alene har taget lejerestancen til inkasso og ikke har udfærdiget ophævelsesskrivelse, for i sidstnævnte tilfælde kan der kræves yderligere salær for dette arbejde.

Advokatnævnet vil kunne tage stilling til, om advokaten har overtrådt god advokatskik.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg

Århus