Skal jeg som udlejer refundere min lejers udgifter til udskiftning af termostater på radiatorerne?

Jeg er ejer af et hus, som jeg har haft udlejet siden i næsten 1 år.

Lejer har for nyligt fået udskiftet nogle termostater + diverse på radiatorerne i huset, da hun ikke kunne få dem til at fungere optimalt. Jeg har aldrig haft problemer med funktionen af disse.

Ovenstående har hun fået gjort på eget initiativ og har efterfølgende tilsendt mig regningen.

Er hun i sin ret til dette og til at kræve, at jeg betaler?

Svar

Nej, det kan lejeren ikke forlange.

Hvis en lejer mener, der er fejl og mangler ved et lejemål, skal lejeren reklamere til udlejeren. Vælger lejeren i stedet at bestille håndværkere og få et arbejde udført, hæfter lejeren selv for regningen.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund