Skal jeg som lejer betale 3.000 kr for udskiftning af punkteret termorude?

Jeg er for nylig flyttet ud af min gamle lejelejlighed, og har lige modtaget flytteopgørelsen. 

Få uger før jeg flyttede ud punkterede en af ruderne. Det var en meget gammel lejlighed (og rude), og sådan som jeg ser på det, er punkterede ruder uundgåeligt. Desuden vil jeg mene at vinduer hører med til udvendig vedligeholdelse, som boligselskabet jo har ansvaret for. 

Dette var de ikke enige i, og har nu taget 3.000 kr. af mit depositum for ruden. Kan de godt gøre det?

Svar

Udlejeren kan kun forlange, at du skal betale for udskiftningen af en punkteret rude, hvis du:

1) enten er flyttet ind i lejligheden før 30. juni 1994.

2) eller det står i din lejekontrakt, at du skal betale for udskiftningen.

Derfor KAN det være rigtigt.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund