Hvad betyder det at hæfte personligt eller pro rata, solidarisk eller pro rata, og direkte eller subsidiært for ejerforeningens gæld?

Jeg har problemer med at forstå, hvordan man som ejer af lejlighed hæfter for ejerforeningens gæld.

Det er noget med, at man hæfter personligt, solidarisk, direkte over for tredjemand. Hvordan skal det forstås? 

og kommer det så an på ejerforeningens vedtægter?

SVAR:

Det kan også være lidt svært at forstå, og det kan i øvrigt variere afhængig af vedtægterne.

De fleste vedtægter anfører, at medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og pro rata. Det er også tilfældet hvis intet er anført.

Det betyder på alm. dansk følgende:

Subsidiært eller direkte: Hvis der hæftes direkte, hvilket ikke er almindeligt, kan kreditor gå direkte løs på medlemmerne og skal altså ikke først gå løs på ejerforeningen. Hæftes der subsidiært kan kreditor kun gå mod medlemmerne, hvis kravet mod foreningen ikke kunne gennemføres.

Personligt eller begrænset: Hvad hæfter medlemmet MED. Ved personligt ansvar hæfter medlemmet med hele sin formue. Ved begrænset hæfter medlemmet med en andel af sin formue, f.eks. med sin ejerlejlighed, men ikke med sin øvrige formue.

Solidarisk eller pro rata: Hvad hæfter medlemmet FOR. Ved solidarisk hæfter medlemmet for hele gælden. Ved pro rata alene for en del af gælden, f.eks. svarende til fordelingstal.

Det er dog blevet almindeligt, at ejerforeninger optager banklån med solidarisk hæftelse, f.eks. til brug for større moderniseringer eller vedligeholdelsesarbejder. Det skal så fremgå af vedtægterne, men i praksis giver det normalt ingen betænkeligheder.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen