Kan bestyrelsen kræve, at jeg skal fraflytte min andelslejlighed 5 uger før salg?

Jeg har et spørgsmål vedr. flytning fra andelsbolig ved salg. 

Jeg er blevet bedt om af min andelsboligforening at skrive under på et stykke papir "anmodning om salg af andel", hvor der står, at lejligheden SKAL være ryddeliggjort 5 uger inden denne overdrages til andelsboligforeningen til videre salg, hvilket jo betyder at lejligheden også vil være ubeboelig i 5 uger. 

Denne regel er ikke nævnt i andelsboligens vedtægter. 

Mit spørgsmål: kan andelsboligforeningen kræve en fraflytning fra lejligheden 5 uger før salg, når dette ikke står nævnt i vedtægterne, og kan jeg som andelsboligindehaver nægte at skrive under på denne anmodning, og hvis ja til spørgsmålet, hvordan skal jeg så forholde mig?

Svar:

Jeg kan overhovedet ikke se, at du har nogen som helst grund til at acceptere et sådant uacceptabelt krav.

Det betyder også, at det er foreningen som bestemmer, hvem der skal have din andel, men det kan jo være at vedtægterne giver grundlag for andet. Det virker nærmest som om bestyrelsen ønsker at disponere helt på egen hånd.

Du bør bede bestyrelsen redegøre for hjemmelen til det rejste krav.

Hvis der bliver flere problemer, bør du søge advokatbistand.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen