Kan ejerforening optage fælleslån til omfugning af ejendommen?

Vi er en ejerforening, der ønsker at optage et lån til at omfuge huset samt male opgangen. Vi ønsker at dette lån skal følge de enkelte lejligheder således at man betaler det på samme måde som de nuværende fællesudgifter.   

Vi har spurgt i banken, om vi kan optage dette lån og har fået følgende svar:" Jf. vedtægter for ejerforeningen R... 116 Odense, kan ejerforeningen ikke optage lån, og i øvrigt ligger fugning af ejendommen udenfor foreningens formål"   

Er det muligt at ændre i vores vedtægter således at det bliver muligt at optage det ønskede lån?   

I vores vedtægter står der følgende:   

Foreningens formål er i det hele at varetage medlemmernes fælles ejerinteresser, såvel udadtil overfor myndighederne, som indadtil i det indbyrdes forhold. Herunder påhviler det specielt foreningen at administrere og vedligeholde de fællesarealer, som ejerforeningen ejer;   
Stk. 2. Det påhviler endvidere ejerforeningen at vedligeholde, evt. udskifte fælles forsyningsledninger til vand, el, fjernvarme og kloak fra hovedledningen i vej til stikledningen til de enkelte ejerlejligheder.

SVAR:

Det skal af vedtægterne fremgå, at der er mulighed for at optage fælleslån, evt. med solidarisk hæftelse. Det kan vedtages på en generalforsamling som enhver anden vedtægtsændring. 

Desværre er det ofte noget som giver anledning til en voldsom debat, og modstanderne har desværre efter min opfattelse ofte en hysterisk modstand, selvom fælleslån ofte er den eneste måde at få etableret større vedligeholdelse på.

Jeg mener i øvrigt ikke, at banken har ret i at fugning ikke er indenfor foreningens formål. Det er almindelig vedligeholdelse af ejendom/fællesejendom og dermed noget som kan vedtages på sædvanlig facon.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen